Kateřina Žaludková

Na Marasykově univerzitě v Brně vystudovala obory Geologii a Archeologii. V Současné době se věnuje postgraduálnímu studiu Geologie se zaměřením na životní prostředí. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala obory Geologii a Archeologii. V současné době se věnuje postgraduálnímu studiu Geologie se zaměřením na životní prostředí. Již více než 10 let se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti EVVO - především tvorbě výukových programů a organizaci společenských environmentálních akcí; působí také jako instruktorka outdoorových a teambuildingových aktivit. Během své praxe působila v několika neziskových organizacích v Brně a ve Zlíně jako lektor, metodik, tutor a koordinátor projektů. Během svých zahraničních studijních a pracovních cest do Velké Británie, Španělska, Norska a Francie získala řadu zkušeností a inspirací v trendech současného vzdělávání. Má zkušenosti s analytickými ainterpretačními výzkumnými metodami, které aplikuje ve výuce. V Escargot dává vzdělávacím aktivitám grafickou, metodickou a věcnou formu; podílí se na koordinaci projektů.
O své práci říká: "Mým záměrem je být dobrou lektorkou a nacházet nové možnosti pro rozvoj potlačených nebo nerozvíjených kompetencí u cílových skupin. Escargot mi poskytuje příležitost pro kreativní prostor v oblasti mně nejbližší a to je vzdělávání v souladu s šetrným životním stylem a v oblasti osvěty k životnímu prostředí. Snažím se porozumět současným potřebám společnosti a přizpůsobovat aktivity tak, aby z nich účastníci mohli co nejlépe těžit."