Michaela Pokorná

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství matematiky a zeměpisu pro SŠ. Během více než 10 leté činnosti vyučovala na základní škole se zaměřením na environmentální výchovu a volnočasové aktivity. Práci s dětmi a mládeží ve volném čase se věnuje více než 10 let. Má zkušenosti s koordinací i managementem projektů MŠMT, je také finanční hlavou našich myšlenek. Vášní pro volný čas jí jsou hory a kolo, účastní se také triatlonů a vede skupinu aerobiku. V Escargot zajišťuje projektový a finanční management, logistiku a organizační zázemí činností.
 
O své práci říká: "Cílem naší organizace je vytvářet kvalitní nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a dospělé, které je budou motivovat k dalšímu seberozvoji a rozvíjet jejich sociální dovednosti. Využíváme metody zážitkové pedagogiky, přednášek, exkurzí, brainstormingu, simulačních a rolových her. Kvalitu našich aktivit zajišťujeme pedagogy s patřičným vzděláním a zkušenostmi, zaváděním standardů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání a využívání sebeevaluačních nástrojů k řízení organizace pracující s dětmi a mládeží."