Kroužky

Logika hrou

 

Kroužek je určen zvídavým dětem, které mají chuť rozvíjet logické a abstraktní myšlení, matematické a verbální schopnosti, kreativitu, cvičit paměť, plošnou a prostorovou představivost, pozornost, postřeh, taktiku, schopnost řešit problémové úlohy zábavnou formou.

 

Ve školním roce 2014/15 probíhájí 2 kroužky na ZŠ Zlín Komenského 78 v Malenovicích. Kroužek je určen nejen zvídavým dětem, které mají chuť rozvíjet logické myšlení. Řešíme hlavolamy, šifry, hádanky, kvízy, rébusy, zajímavé logické a matematické úlohy. Kroužek je také vhodný pro děti s nejrůznějšími poruchami učení a chování. Zjistili jsme, že originálně vyvinutý program děti rozvíjí a dokáže je úspěšně zapojit.

 

Kroužek Logika hrou byl ve školním roce 2012/13 poprvé realizován na ZŠ Zlín tř. Svobody 868 a ZŠ Zlín Komenského 78 v Malenovicích.  Kroužek navštěvovalo celkem 10 dětí. Fotky si lze prohlédnout v sekci: Fotoalbum. Kroužky lektoruje pí. Pokorná, aprobovaný pedagog matematiky, ve spolupráci se studenty SŠ a VŠ.

Ve školním roce 2013/14 nabízíme kroužek i na dalších základních školách ve Zlíně. Kroužek probíhá během celého školního roku, dítě může ukončit docházku do kroužku v pololetí.

V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte: pí. Pokorná, m.pokorna@escragot-ops.cz, tel.č. 608 783 745.