Logika hrou

Kroužek je určen zvídavým dětem, které mají chuť rozvíjet logické a abstraktní myšlení, matematické a verbální schopnosti, kreativitu, cvičit paměť, plošnou a prostorovou představivost, pozornost, postřeh, taktiku, schopnost řešit problémové úlohy zábavnou formou.

Kroužek je určen dětem ve věku 6 - 11 let.

Obsah kroužku: řešení hlavolamů, šifer, hádanek, kvizů, rébusů, zajímavých logických a matematických úloh, záhad a her. Náplň bude doplněna hraním deskových a karetních her.

Aktivity budou úměrné věku, zájmu dětí a přání rodičů.

Bude podporován individuální přístup k dítěti, rozvoj komunikativních, osobnostních a sociálních  klíčových kompetencí.

Dětem budou zadávány domácí úlohy, bude probíhat jejich kontrola řešení.

Lektor kroužku povede záznam hodnocení a evaluaci na začátku a na konci školního roku.

Konzultace s rodiči, budou připravovány pracovní listy pro děti.

1.pololetí: říjen – leden – 15 lekcí

1 lekce: 60 min.

Cena: 750,- Kč za pololetí, 50,- Kč za lekci

 

Kroužek Logika hrou byl ve školním roce 2012/13 poprvé realizován na ZŠ Zlín tř. Svobody 868 a ZŠ Zlín Komenského 78 v Malenovicích.  Kroužek navštěvovalo celkem 10 dětí. Fotky si lze prohlédnout v sekci: Fotoalbum. Kroužky lektoruje pí. Pokorná, aprobovaný pedagog matematiky, ve spolupráci se studenty SŠ a VŠ.

Ve školním roce 2013/14 nabízíme kroužek i na dalších základních školách ve Zlíně. Kroužek probíhá během celého školního roku, dítě může ukončit docházku do kroužku v pololetí.

V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte: pí. Pokorná, m.pokorna@escragot-ops.cz, tel.č. 608 783 745.