DOBROVOLNÍCI PROČISTILI KUROVICKÝ LOM A OKOLNÍ CESTY OD NÁLETŮ

17.02.2016 01:16

Příjezdová cesta z Tlumačova k přírodní památce Kurovický lom a zarostlé oblasti lomu byly během podzimních a zimních měsíců prosvětleny. Sobotních brigád se zúčastnilo 31 dobrovolníků. Odstraněny byly náletové, invazivní druhy, především trnovník akát a javor jasanolistý.

V sobotu 24. října 2015 členové mysliveckého sdružení Jestřáb z Tlumačova zahájili sérii dobrovolných brigád v Kurovickém lomu a okolí, jejichž cílem bylo vyžínání náletových dřevin, především u nás nepůvodních trnovníků akátů a javorů jasanolistých.

Trnovník akát je rychle rostoucí listnatý strom, původem ze Severní Ameriky. Do Čech byl přivezen v roce 1710. Na vhodných místech může mít akát i pozitivní přínos pro výrobu kvalitního medu. Javor jasanolistý byl u nás vysazen poprvé v roce 1835 v Královské oboře v Praze. Protože je nenáročný na půdu i stanoviště, využívá se jako větrolam nebo silniční zeleň, nicméně často zplaňuje a rychle se šíří i mimo plánované využití. Oba severoamerické druhy jsou invazivní a vytlačují naše původní dřeviny.

Směrem z obce Tlumačov vyčištěna byla levá část příjezdové cesty o délce 300 m a šíři 5 – 10m. Území bylo vyčištěno rovněž od řady odpadků. Namísto nepůvodních dřevin bylo vysazeno 25 ks sazenic lípy malolisté. Na výsadbě se podíleli skauti z Malenovic a lidé z okolí.

Dno vodní nádrže v Kurovickém lomu bylo vyčištěno od řady odpadků díky dobrovolným potápěčům, kteří se ponořili do ledové vody v listopadu minulého roku. Na úklidu lomu se v průběhu roku podíleli také žáci základní školy Tlumačov a studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

V Kurovickém lomu a okolí bylo vysazeno na 1500 kusů původních druhů stromů a keřů. Čištění od náletových dřevin bude pokračovat také na jaře a v průběhu roku. Zájemci se mohou zapojit do plánovaného čištění, kosení i výsadby.

Kurovický lom a jeho okolí dostává nový vzhled podporující přirozený rozvoj původních rostlin a živočichů, včetně stávajících chráněných druhů. V roce 2015 byly během průzkumů objeveny nové druhy, například ještěrka živorodá, slípka zelenonohá či obří vodní brouk vodomil černý. Bohatství Kurovického lomu mapuje naučné stezka, která bude nově otevřena 20. března 2016 během Vítání jara, kam je zvána široká veřejnost. Pro více informací navštivte webové stránky lomkurovice.info.

Pracovní brigády Dobrovolně v Kurovickém lomu, průzkumy rostlin a živočichů i sestavení naučné stezky jsou realizovány v rámci projektu „Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

—————

Zpět