TISKOVÁ ZPRÁVA: KUROVICKÝ LOM OŽIL VZDĚLÁVÁNÍM

30.06.2015 00:00

Opuštěný vápencový lom mezi Kurovicemi a Tlumačovem ve Zlínském kraji na jaře ožil vzdělávacími aktivitami pro školy, které připravila obecně prospěšná společnost Escargot ve spolupráci s majitelem Kurovického lomu Martinem Zelinou. Vzdělávacích programů se zúčastnilo celkem 364 dětí.

Přírodní památka Kurovický lom přivítal děti mateřské školy z Tlumačova a žáky ZŠ Hulín, ZŠ M. Alše Zlín, ZŠ Kvasice a ZŠ Tlumačov, aby během výukových programů poznaly místní přírodní bohatství hravou i naučnou formou. Účastníci pozorovali jak larvy čolků, tak pulce žab i dospělé žáby. Zároveň zhodnotili míru rizika činnosti člověka, přítomnosti nepůvodních ryb ve vodní nádrži i invazních dřevin, které jsou rizikové pro zachování místní druhové rozmanitosti.

V lomu proběhlo také jedno úklidové dopoledne s hojnou účastí žáků ze ZŠ Tlumačov a workshop k dalšímu využití starých důlních děl pro žáky v ZŠ Mysločovice.

Ve spolupráci s Muzeem Valašsko a pracovníky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně probíhají inventarizační průzkumy, které sledují četnost chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Žáci ZŠ Mysločovice se zúčastnili průzkumu vodních brouků a měli tak možnost pozorovat jak samotné brouky, tak i přírodovědce RNDr. Dušana Trávníčka při výzkumu lokality.

Kromě výukových programů pro školy, které budou pokračovat i na podzim, proběhnou také akce pro širokou veřejnost. Nejbližší událostí je Festival pro čolka, který proběhne 29. 8. od 10 do 18h v Kurovickém lomu. Připraveny budou odborné přírodovědné exkurze v lomu ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tvořivé dílny a hry pro děti, výstava fotografií „Kurovický lom očima žáků“. K tomu zahrají hudební skupiny KaPPR a Nadměrný náklad. Děti se mohou těšit také na loutky divadla Povidlo. Občerstvení zajistí Tréninková kavárna Slunečnice. Podrobný program festivalu je k dispozici na webových stránkách www.escargot-ops.cz v sekci Akce pro veřejnost. Manažerka projektu Mgr. Michaela Pokorná k tomu dodává: „Od září chceme v lomu nastartovat nový dobrovolnický program pro mládež. Dobrovolníci budou zapojeni například do výsadby původních druhů stromů a keřů a úklidových prací. Zájemci se můžou hlásit již nyní.“

Michaela Pokorná k projektu uvádí: „Rádi bychom veřejnost seznámili s rostlinnými a živočišnými druhy, kterým hrozí vyhynutí, a s výsledky průzkumů, které posoudí, zda civilizační tlak není na tento revitalizovaný lom stále vysoký.“ Zároveň je přesvědčena, že vzdělávací aktivity vzbudily u dětí zájem. „Již to pro ně není jen místo přírodního koupaliště z prostředí Vinnetoua,“ dodává.

Přírodní památka Kurovický lom nabízí bohatství, jedinečné ve Zlínském kraji. Kromě vzácných obojživelníků, především čolka a mnoha druhů žab, lom nabízí pohled na jedinečný sedimentární profil z období pleistocénu. Geologicky zajímavé jsou také místní kurovické vápence, které dokládají flyšovou sedimentaci v druhohorách a zároveň obsahují pozůstatky vyhynulých mořských živočichů amonitů, zejména jejich víčka aptychy.

Výukové programy i doprovodné aktivity jsou součástí projektu „Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

—————

Zpět