O nás

Posláním obecně prospěšné společnosti Escargot je vytváření příjemného klimatu pro všechny věkové skupiny, nalezení cesty ke změně jejich hodnot, která bude rozvíjet jejich skromnost, altruismus, solidaritu a úctu k přírodě. Chceme podpořit všestranný rozvoj dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na aktivní vyplnění volného času, nabídnout možnost k interakci skrze všechny věkové skupiny a zprostředkovat důležitost ochrany přírody skrze environmentální témata a outdoorové vzdělávací aktivity.

Naše činnost:

  • environmentální výchova a osvěta ve školách a pro veřejnost
  • systematická a dlouhodobá práce s dětmi a mládeží
  • další vzdělávání dospělých pro rozvoj jejich kompetencí
  • vytváření mezigeneračních vztahů
  • vzdělávání, výchova a osvěta pro udržitelný rozvoj regionu
  • práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami
  • konzultační a poradenská činnost v oblasti vzdělávání
  • realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí


Zakládací listina_Escargot,o.p.s.pdf (284,4 kB)

 

Výroční zprávy ke stažení:

   Výroční zpráva 2014

   Výroční zpráva 2013

 

Naším maskotem je šnek Hlemda, který nás doprovází a dodává nám inspiraci :-)