PRO MÉDIA

17.02.2016 01:16

DOBROVOLNÍCI PROČISTILI KUROVICKÝ LOM A OKOLNÍ CESTY OD NÁLETŮ

Příjezdová cesta z Tlumačova k přírodní památce Kurovický lom a zarostlé oblasti lomu byly během podzimních a zimních měsíců prosvětleny. Sobotních brigád se zúčastnilo 31 dobrovolníků. Odstraněny byly náletové, invazivní druhy, především trnovník akát a javor jasanolistý. V sobotu...

—————

01.09.2015 00:00

TISKOVÁ ZPRÁVA: FESTIVAL V KUROVICKÉM LOMU ZVIDITELNIL MÍSTNÍ ČOLKY

Kurovický lom u Tlumačova ve Zlínském kraji o posledním prázdninovém víkendu přivítal návštěvníky Festivalu pro čolka. Více než 300 návštěvníků všech věkových skupin zavítalo do lomu, aby se zúčastnili tvořivých, naučných i zábavných aktivit a přírodovědných exkurzí. Slunečné víkendové počasí...

—————

30.06.2015 00:00

TISKOVÁ ZPRÁVA: KUROVICKÝ LOM OŽIL VZDĚLÁVÁNÍM

Opuštěný vápencový lom mezi Kurovicemi a Tlumačovem ve Zlínském kraji na jaře ožil vzdělávacími aktivitami pro školy, které připravila obecně prospěšná společnost Escargot ve spolupráci s majitelem Kurovického lomu Martinem Zelinou. Vzdělávacích programů se zúčastnilo celkem 364 dětí. Přírodní...

—————