TISKOVÁ ZPRÁVA: FESTIVAL V KUROVICKÉM LOMU ZVIDITELNIL MÍSTNÍ ČOLKY

01.09.2015 00:00

Kurovický lom u Tlumačova ve Zlínském kraji o posledním prázdninovém víkendu přivítal návštěvníky Festivalu pro čolka. Více než 300 návštěvníků všech věkových skupin zavítalo do lomu, aby se zúčastnili tvořivých, naučných i zábavných aktivit a přírodovědných exkurzí.

Slunečné víkendové počasí přivedlo mnoho návštěvníků do opuštěného vápencového lomu, který je dnes chráněný jako přírodní památka. Majitel Martin Zelina ve spolupráci se společností Escargot, o.p.s. společně připravili bohatý program na podporu osvěty místních chráněných živočišných i rostlinných druhů a geologického bohatství.

Díky přízni počasí přijelo mnoho návštěvníků na kole. Mnozí dorazili také pěšky po panelové příjezdové cestě z Tlumačova. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si lov čolčí potravy, třídění odpadu, střelbu z luku, malování na obličej i výrobu origami. V průběhu dne proběhly přírodovědné exkurze pod vedením odborníků z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zoolog RNDr. Dušan Trávníček poukázal na tři druhy čolků i vodní brouky, kteří se v místních tůních vyskytují. Mnohé druhy si návštěvníci měli možnost za odborného dohledu prohlédnout. Ludmila Nejeschlebová provedla zájemce po geologických zajímavostech a botanička Mgr. Petra Hanáková návštěvníkům ukázala řadu místních rostlin, které mnohdy nenápadně dokreslují prostředí lomu.

V průběhu dne měli návštěvníci možnost přispět na vzdělávací aktivity v Kurovickém lomu formou veřejné sbírky, zakoupením trička nebo placky s motivem čolka. Zároveň mohli přispět také Tréninkové kavárně Slunečnice, která připravila výborné občerstvení, a pracovníci kavárny přivezli také řadu výrobků z přilehlé chráněné dílny.

V zadní části lomu byla instalována výstava fotografické soutěže, která probíhala na konci minulého školního roku. Oceněny byly žačky ze Základní školy Kvasice: Cenigová Viktorie, Galatíková Eva, Gazdová Kristýna, Malenovská Martina. Všechny fotografie ocenila rovněž široká veřejnost.

V průběhu odpoledne vystoupila kapela Nadměrný náklad, která svým komorním vystoupením a jedinečnými texty dokreslila atmosféru festivalu na pozadí průzračné vodní hladiny. Děti se radovaly z povedené pohádky Kašpárek v pekle od Divadla Povidlo. Festivalové dění uzavřel koncert skupiny s příznačným vodním názvem KaPPR.

Festival pro čolka byl součástí projektu „Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty“. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 www.fondnno.cz  a www.eeagrants.cz

—————

Zpět