Pro školy


Nabízíme realizaci výukových programů se zaměřením na EVVO, šetrný životní styl, trvalou udržitelsnost a ochranu přírody. Programy probíhají v interiéru škol i v přírodě, dílčí tvořivé programy je možné realizovat také na školní zahradě - nabízíme tak možnost trvalých výstupů, které mohou sloužit ve školní zahradě svým účelům i po skončení programu.

Základní principy využívané ve výukových programech:

  • aktuální trendy EVVO
  • badatelské, analytické a výzkumné metody
  • práce s logikou a kritickým myšlením
  • zážitková pedagogika
  • praktické využití nabytých znalostí
  • týmová práce
  • důraz na samostatnost žáků

V rámci aktuálních realizovaných projektů nabízíme užší spolupráci při jednorázových aktivitách: exkurze, přednášky, úklidové dny v přírodě, revitalizace přírodních stanovišť.

V současnosti jsou nabízené projektové aktivity vázány na Kurovický lom.